Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 50MM 50Y

Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 48MM 18Y

Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 48MM 10Y

Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 36MM 50Y

Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 24MM 50Y

Băng keo 2 mặt trắng nước

BĂNG KEO 2 MẶT TRẮNG NƯỚC 24MM 18Y

Chào mừng bạn đến với giải pháp cho ngành đóng gói!