1. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Wonderland trên toàn quốc.

2. Thời gian đổi trả:

  • Thời gian đổi trả trong 2 ngày làm việc.
  • Đổi mới hoàn toàn sản phẩm nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng.