Hiện nay công ty Wonderland chấp nhận thanh toán tất cả các sản phẩm qua 2 hình thức: tiền mặt và chuyển khoản. Đặc biệt những khách hàng mua lâu năm với số lượng lớn chúng tôi sẽ áp dụng hình thức công nợ từ 30 ngày đến 60 ngày.

Lưu ý: Công nợ phải được thỏa thuận giữa 2 bên và phải có sự đồng ý từ Wonderland.